รหัสสินค้า : TN01
สินค้า : น้ำมันนวด กวางจั๊กอิ้ว
สรรพคุณ : แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แก้เส้น คลายเส้น
ราคา : 100 THB.
รหัสสินค้า : TN02
สินค้า : บาล์มเข็มสองหน้า
สรรพคุณ : แก้คัน แก้อักเสบ แก้ปวดเมื่อย เคล็ด ขัด ยอก ฟกช้ำ
ราคา : 40 THB.
รหัสสินค้า : TN03
สินค้า : ยานวดแก้ฟกช้ำ
สรรพคุณ : แก้ฟกช้ำ
ราคา : 100 THB.
รหัสสินค้า : TN04
สินค้า : ยาหม่องเสลดพังพอน
สรรพคุณ : ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก
ราคา : 0 THB.
รหัสสินค้า : TN05
สินค้า : ยาหม่อง กลิ่นตะไคร้หอม
สรรพคุณ : แก้คัน
ราคา : 50 THB.
รหัสสินค้า : TN06
สินค้า : พิมเสนน้ำเข็มสองหน้า
สรรพคุณ : ดมแก้หวัดคัดจมูก
ราคา : 35 THB.
รหัสสินค้า : TN07
สินค้า : น้ำมันหอมระเหย กลิ่นตะไคร้หอม
สรรพคุณ : ไล่ยุง
ราคา : 40 THB.