รหัสสินค้า : SHJ01
สินค้า : รากพริกไทยป่า
สรรพคุณ : ช่วยคลายเส้น
ราคา : 100 THB.
รหัสสินค้า : SHJ02
สินค้า : ชาสมุนไพรสะค้าน
สรรพคุณ : ปวดเมื่อย ครั่นเนื้อครั่นตัว แก้หวัด
ราคา : 150 THB.