รหัสสินค้า : 10203
สินค้า : อู๋จ่าวหม่าถี ซุปสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป
สรรพคุณ : สะดวก ประหยัดเวลาในการต้ม บำรุงไต
ราคา : 180 THB.
รหัสสินค้า : MT01
สินค้า : ชาสมุนไพรอู๋จ่าวหม่าถี
สรรพคุณ : บำรุงและฟื้นฟูการทำงานของไต
ราคา : 600 THB.
รหัสสินค้า : MT02
สินค้า : อู๋จ่าวหม่าถี(แผ่น)
สรรพคุณ : บำรุงไต
ราคา : 200 THB.