รหัสสินค้า : 10104
สินค้า : ต้าลิหวัง ซุปสมุนไพร กึ่งสำเร็จรูป
สรรพคุณ : สะดวก ประหยัดเวลา ต้มเดือดเพียง 30 นาที บำรุงตับ บำรุงกำลัง คลายความอ่อนเพลีย
ราคา : 180 THB.
รหัสสินค้า : DLW02
สินค้า : ต้าลิหวังแผ่น
สรรพคุณ : บำรุงตับ บำรุงกำลัง คลายความอ่อนเพลีย (ต้มเนื้อหรือกระดูกประมาณ 2 - 3 ชม.)
ราคา : 200 THB.
รหัสสินค้า : DLW03
สินค้า : ต้าลิหวังแค็ปซูล
สรรพคุณ : บำรุงตับ
ราคา : 250 THB.
รหัสสินค้า : DLW04
สินค้า : รากต้าลิหวัง(เกรด A)
สรรพคุณ : เกรด A บำรุงตับ บำรุงกำลัง คลายความอ่อนเพลีย ต้มเนื้อหรือกระดูกประมาณ 2 - 3 ชม.
ราคา : 250 THB.